Şartlar ve koşullar
1.Taraflar

a) www. LİMONMENÜ.com internet sitesi ve  LİMONMENÜ mobil uygulaması/uygulamaları (“ LİMONMENÜ Platformları/Sistemleri”) üzerinden çeşitli hizmetleri veren Esentepe Mahallesi Dede Korkut Sokak No: 28/1 Şişli / İstanbul adresinde mukim  LİMONMENÜ Elektronik İletişim Perakende Gıda Lojistik A.Ş. ( “ LİMONMENÜ”)

b)  LİMONMENÜ Platformlarına sistem üzerinden üye olarak mal veya hizmetlere ilişkin sipariş talebi oluşturan kişi ("Kullanıcı")

İşbu Kullanım Koşulları üye olunmadan verilen siparişler için uygun düştüğü ölçüde uygulanır.

2. Konu ve Hizmetler

İşbu Kullanım Koşulları’nın (“Sözleşme”) konusu kullanıcıya  LİMONMENÜ Platformları üzerinden sunulacak hizmetlerden yararlanma şartları ile buna ilişkin Tarafların hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesidir.

 LİMONMENÜ, kullanıcılara internet ortamından, mobil uygulamalardan, akıllı TV sistemlerinden veya benzer platformlarda geliştirilebilen uygulamalardan yemek, market ürünü vb. gibi ürünleri sipariş verme imkanı ve buna ilişkin sair hizmetler sunmaktadır.

 LİMONMENÜ üye işyerleri ile kullanıcılar arasında aracılık faaliyeti yürüten dijital bir platformdur. Üye işyerlerine ait ürünleri kullanıcılar ile buluşturarak aracı hizmet sağlayıcı olarak görevini ifa etmektedir. Ancak bazı hallerde  LİMONMENÜ Platformları kendine ait ürünlerin sağlayıcısı konumunda da olabilecektir.

3. Kullanıcı Sistemi

 LİMONMENÜ Platformlarına, üye ol alanındaki ilgili bilgiler doldurularak, sağlanan sosyal medya ağları veya apple vb. gibi hesaplar aracılığıyla işbu Kullanım Koşulları kapsamında üye olunabilinir. Bu işlemlerden herhangi birinin tamamlanmaması halinde işbu Sözleşme’de tanımlanan kullanıcı hak ve yetkisi haiz olunamaz. Kullanıcı, üyelik süresince  LİMONMENÜ ile akdetmiş olduğu işbu Sözleşme hükümlerine uyacağını kabul ve taahhüt eder.

Kullanıcılar, 18 yaşını doldurmuş olduklarını, 18 yaşının altında ise  LİMONMENÜ Platformlarını ancak velileri veya yasal vasilerinin onayı doğrultusunda kullandıklarını kabul ve taahhüt ederler.

Her kullanıcının,  LİMONMENÜ Platformlarına kayıt olabilmesi ve sisteme erişebilmesi için bir e-posta adresi ve kendisinin belirleyeceği bir “şifre”ye ihtiyacı vardır. Sosyal medya hesabı veya belirtilen diğer hesapları ile erişimlerde giriş yap adımları takip edilmelidir.

"Şifre” sadece ilgili kullanıcının bilgisi dâhilindedir. Kullanıcı şifresi unutulduğu takdirde sistem üzerinden talep edilmesi üzerine kullanıcının sistemde kayıtlı e-posta adresine yeni şifre oluşturabilmek için bir bağlantı gönderilecektir. Şifrenin belirlenmesi ve korunması tamamıyla kullanıcının kendi sorumluluğundadır ve  LİMONMENÜ şifre kullanımından doğacak problemlerden veya oluşabilecek zararlardan kesinlikle sorumlu değildir.

 LİMONMENÜ, kayıtlı eposta adresi ve şifre kullanılarak  LİMONMENÜ Platformlarına giriş yapan kişinin işbu Sözleşme kapsamındaki kullanıcı olduğunu varsaymakta olup,  LİMONMENÜ’nin yapılan girişlerin kaynağını ve yetkisini araştırma yükümlülüğü bulunmamaktadır.

Kullanıcı, siteye üyelik aşamasında  LİMONMENÜ tarafından yürürlükte bulunan ve/veya yürürlüğe alınacak uygulamalar kapsamında kendisine e-hizmet tanıtımları, reklamlar, kampanyalar, avantajlar, anketler ve diğer müşteri memnuniyeti uygulamaları sunulmasına izin verilmesine ilişkin tercihini belirleyebilir. Kullanıcıya iletilen sipariş onayına ilişkin bildirimler ticari ileti olarak kabul edilmemektedir.

 LİMONMENÜ, kullanıcının belirlemiş olduğu kayıtlı isim, adres ve telefon numarasını sadece siparişin doğru teslimi amacıyla siparişi teslim edecek üye işyeri ile paylaşmaktadır.

 LİMONMENÜ’nin aracı hizmet sağlayıcı olması sebebi ile sisteminde kayıtlı isim, adres ve telefon numarasının siparişi teslim eden üye işyeri ile paylaşılmasından dolayı kullanıcı ve üye işyeri arasında ortaya çıkabilecek her türlü problemden veya oluşabilecek zarardan kesinlikle sorumlu değildir.

 LİMONMENÜ, söz konusu bilgilerle kullanıcı üyelik bilgilerini açıklamadan verileri anonimleştirerek raporlar düzenleyebilir veya bu tarz bilgileri veya raporları kendisi kullanabilir ve bu rapor ve/veya istatistikleri iş ortakları ile üçüncü kişilerle bedelli veya bedelsiz paylaşabilir.

4. Kullanıcının Yükümlülükleri

Kullanıcı,  LİMONMENÜ Platformları üzerinden hizmetlerinden yararlandığı sırada;

Üye formunda yer alan bilgilerin doğru olduğunu ve  LİMONMENÜ’nde oluşturulmuş her bir kullanıcı için yalnızca bir adet e-posta tanımlanabileceğini, tanımlanan e-posta adresinin değiştirilemeyeceğini, yeni bir e-posta adresinin ancak  LİMONMENÜ üzerinde yeni bir kullanıcı oluşturulması halinde tanımlanabileceğini;

Kayıtlı e-posta adresiyle yapacağı her türlü işlemden bizzat kendisinin sorumlu olduğunu;

Kullanıcının üye olurken vereceği bilgilerin doğru olmaması ve/veya başkasına ait olması sebebi ile  LİMONMENÜ’nin uğrayacağı her türlü zarar için zararı kullanıcıya her zaman rücu etme ve uğradığı zararın tazminini isteme hakkı bulunduğunu ve  LİMONMENÜ’nin bu yönde herhangi bir hakkını kullanmaması bu hakkın kullanılmasından feragat ettiği şeklinde yorumlanamayacağını,

Sağlanan hizmetlerde bazı hallerde 18 yaşından büyüklere ait içeriğin yer alabileceğini, bu içeriğin usule aykırı şekilde görüntülenmesi sebebiyle  LİMONMENÜ'nin sorumlu olmayacağını;

 LİMONMENÜ servislerinin kullanımı sırasında kaybolacak ve/veya eksik alınacak, yanlış adrese iletilecek bilgi mesaj ve dosyalardan  LİMONMENÜ'nin sorumlu olmayacağını;

Sunulan hizmetlere  LİMONMENÜ tarafından belirlenen şekil dışında ve/veya yetkisiz şekilde ulaşmamayı ve yazılımı hiçbir şekilde değiştirmemeyi, değiştirilmiş olduğu belli olanları kullanmamayı ve anılan kurallara uymadığı durumlarda  LİMONMENÜ'nin uğrayabileceği tüm maddi ve manevi zararı karşılamayı;

Tütün Mamulleri ve Alkollü İçkilerin Satışına ve Sunumuna İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik ve ilgili mevzuat uyarınca  LİMONMENÜ üzerinden tütün mamulleri ve alkollü içecek satışı kati suretle yapılmadığını,  LİMONMENÜ vasıtasıyla tütün mamulleri ve alkollü içecek temin etmemeyi ve üye işyerlerine bu konuda talepte bulunmamayı, aksi yöndeki işlemlerin üyeliğin iptali ve işbu Sözleşme’nin feshi ile sonuçlanabileceğini ve bu halde  LİMONMENÜ’nin maruz kalabileceği tüm zararları karşılayacağını;

Kullanıcı paylaşımlarının üçüncü kişiler tarafından izinsiz şekilde kullanılmasından, paylaşılmasından veya yayınlanmasından dolayı gelebilecek zararlardan  LİMONMENÜ’nin sorumlu olmayacağını;

Diğer kullanıcıları taciz ve tehdit etmemeyi;

Diğer kullanıcıların  LİMONMENÜ sistemini kullanmasını olumsuz etkileyecek şekilde davranmamayı;

Kişi veya kurumların isimlerini lekeleyici, çiğneyici, ahlaka aykırı, yakışıksız veya kanun dışı materyal veya bilgiler yayımlamamayı, basıp çoğaltmamayı, dağıtmamayı;

Kişi veya kurumların isimlerini lekeleyici, çiğneyici, ahlaka aykırı, yakışıksız veya kanun dışı materyal veya bilgiler yayımlamamayı, basıp çoğaltmamayı, dağıtmamayı;

Reklam yapmamayı, herhangi bir mal veya hizmet satmamayı veya satılmasına yönelik teklifte bulunmamayı, anket, yarışma veya zincir mektup faaliyetlerinde bulunmamayı;

Diğer kullanıcıların başkalarının hizmetleri kullanmasını önleyici veya zorlaştırıcı faaliyet (spam, virus, truva atı, vb.) ve işlemlerde bulunmayacağını, bilgisayarındaki bilgilere veya yazılıma zarar verecek bilgi veya programlar göndermemeyi;

 LİMONMENÜ hizmetleri kullanarak elde edilen herhangi bir kayıt veya elde edilmiş malzemelerin tamamen kullanıcının rızası dâhilinde olduğunu, kendi bilgisayarında yaratacağı arızalar, bilgi kaybı ve diğer kayıpların sorumluluğunun tamamen kendisine ait olduğunu,  LİMONMENÜ Platformlarının kullanımından dolayı uğrayabileceği zararlardan dolayı tazminat talep etmemeyi;

 LİMONMENÜ'nden izin almadan  LİMONMENÜ servislerini ticari amaçla veya reklam amacıyla kullanmamayı;

Kurallara ve Sözleşme koşullarına aykırı davrandığı takdirde  LİMONMENÜ'nin gerekli müdahalelerde bulunma ve kullanıcıyı hizmet dışına çıkarma ve üyeliğine son verme hakkına sahip olduğunu,

 LİMONMENÜ'nin, kendi sistemini ticari amaçla kullanabileceğini kabul ettiğini;

Kanunlara göre iletilmesi yasak olan bilgileri iletmemeyi ve zincir posta (chain mail), yazılım virüsü (vb.) gibi gönderilme yetkisi olmayan verileri paylaşmamayı;

Başkalarına ait kişisel bilgileri kaydetmemeyi, yaymamayı, kötüye kullanmamayı;

Online Ödeme Yöntemi ile ödeme yapılmadığı durumda sipariş teslimi sırasında, hizmetin daha önceden kendilerine bildirilmiş olan ücretini seçilen ödeme aracıyla ödemek durumunda olduğunu aksi takdirde ürünün kendilerine teslim edilemeyebileceğini;

 LİMONMENÜ tarafından teslim edilecek siparişlerde siparişin ulaştırılabilmesi için belirlenen hizmet bedelinin kullanıcı tarafından karşılanabileceğini;

Hizmet bedelinin değişkenlik gösterebileceğini;

Siparişlerinin üye işyerlerinin belirlediği ek hüküm ve koşullara tabi olabileceğini;

Sipariş verebilecek üye işyerlerinin teslimat bölgelerine göre değişiklik gösterebileceğini;

 LİMONMENÜ’nde yer alan fiyatların üye işyerlerinin başka yerlerde (başka platformlarda, kendi menülerinde, web sitelerinde vb.) sunulan fiyatlarından farklı olabileceğini;

 LİMONMENÜ Platformlarında çerez (cookie/tanımlama bilgileri) kullanıldığını, çerezlerin bir internet sitesinin kullanıcının bilgisayarındaki sabit diskte çerez dosyasına aktardığı bilgi parçaları olduğunu, bunların kullanıcıların  LİMONMENÜ’nde gezinmesine olanak sağladığını ve gerektiğinde siteye erişen kullanıcıların ihtiyaçlarına uygun içeriklerin hazırlanmasına yardımcı olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

5.  LİMONMENÜ'ne Tanınan Yetkiler

 LİMONMENÜ,  LİMONMENÜ Platformlarında herhangi bir zamanda sistemin çalışmasını geçici bir süre askıya alabilir veya tamamen durdurabilir.

 LİMONMENÜ,  LİMONMENÜ Platformlarının içeriğini dilediği zaman değiştirme, kullanıcılara sağlanan herhangi bir hizmeti değiştirme ya da sona erdirme veya kullanıcının talebi halinde sisteminde kayıtlı kullanıcı bilgi ve verilerini silme hakkını saklı tutar.

 LİMONMENÜ güvenlik şüphesi doğuran kullanıcı işlemlerinden dolayı ilgili kullanıcıların Online Ödeme Yöntemi aracılığı ile ödeme yapma imkânını geçici bir süre askıya alabilir, online ödeme için sunduğu ek özellikleri kısıtlayabilir veya tamamen durdurabilir. Sistemin veya Online Ödeme Yöntemi kullanımının geçici bir süre askıya alınması veya tamamen durdurulmasından dolayı  LİMONMENÜ’nin kullanıcılarına veya üçüncü kişilere karşı hiçbir sorumluluğu olmayacaktır.

Eposta ile şifre  LİMONMENÜ tarafından sunulan başvuru alanlarının doldurulmasından sonra görüntülenecek ve onaylanacaktır.  LİMONMENÜ kullanıcı üye formunu eksiksiz doldurmuş üyelerin veya  LİMONMENÜ sistemine giriş yapan kullanıcıların yeni bir şifreye sahip olmalarını veya şifrelerini kullanmalarını münhasıran süresiz olarak engelleyebilecektir.

 LİMONMENÜ Platformlarındaki satışlar, üye işyeri menülerinin sipariş anındaki mevcudiyetiyle sınırlıdır.  LİMONMENÜ ilgili üye işyerinde bulunmayan ürünlerin kullanıcıya teslimini sağlayamayabilir.  LİMONMENÜ üye işyerlerinin sağladığı içerikten sorumlu değildir.

Ürünlerin  LİMONMENÜ sisteminde teşhir edilmesi bunların stokta bulunduğu anlamına gelmemektedir.  LİMONMENÜ sisteminde satışa sunulan ürünlerin fiyat ve ürün özellik bilgilerini değiştirme yükümlülüğü  LİMONMENÜ sistemindeki üye işyerlerine aittir.

Fiyat ve ürün özellik bilgilerinde hata oluştuğu takdirde  LİMONMENÜ kullanıcıları bilgilendirerek, bu hatayı düzeltecek şekilde ürün teslimatı yapabilir veya siparişi iptal edebilir.

 LİMONMENÜ Platformlarında satışa sunulan ürünlerin içeriğine dair doğru ve dürüst açıklama yapılmasına dair  LİMONMENÜ gerekli özeni gösterecektir ancak üye işyerlerinin sipariş içeriklerine dair yaptıkları eksik ve/veya hatalı açıklamalardan dolayı oluşacak problemlerden veya zararlardan  LİMONMENÜ sorumlu değildir.

 LİMONMENÜ, kullanıcının  LİMONMENÜ Platformları dışındaki web-sitelerine geçişini sağlayabilir. Bu takdirde kullanıcı geçiş yapacağı sitelerin içeriğinden  LİMONMENÜ'nin sorumlu olmadığını peşinen kabul eder.

 LİMONMENÜ kullanıcı üyeliği gerektirmeyen hizmetleri zaman içinde üyelik gerektiren bir hale dönüştürülebilir, ilave hizmetler açabilir, bazı hizmetlerini kısmen veya tamamen değiştirebilir veya ücretli hale dönüştürebilir. Bu durumda kullanıcının Sözleşme’yi feshederek, üyelikten ayrılma hakkı saklıdır.

 LİMONMENÜ, ileride doğacak teknik zaruretler ve mevzuata uyum amacıyla işbu Sözleşme’nin uygulamasında değişiklikler yapabilir, mevcut maddelerini değiştirebilir veya yeni maddeler ilave edebilir.

Dilediğiniz zaman  LİMONMENÜ üyeliğinizin sonlandırılmasını talep edebilirsiniz. Bu durumda talebinizi info@ LİMONMENÜ.com adresine iletmeniz gerekmektedir. Bununla birlikte  LİMONMENÜ tarafından hesabınızın üçüncü bir kişi tarafından kullanıldığının tespit edilmesi, hesabınızın kötüye kullanıldığının tespit edilmesi, hukuka, ahlaka ve işbu Sözleşme koşullarına aykırı hareket edildiğinin tespit edilmesi halinde  LİMONMENÜ’nin hesabınızı kapatma, askıya alma, kısıtlama hakkı saklıdır.

 LİMONMENÜ’ne siparişinize ilişkin ekstra bir talep iletmeniz halinde  LİMONMENÜ talebinizi yerine getirmek için ( LİMONMENÜ’nin sorumluluğunda olan hallerde) makul ölçüde çaba gösterecektir. Ancak, talebinizin ölçülü, yerine getirebilir,  LİMONMENÜ prosedürlerine uygun olmaması halinde  LİMONMENÜ’nin talebinizi yerine getirmeme hakkı saklıdır. Bu durumlarda siparişinizin iptal/değişim gibi hallerinden  LİMONMENÜ sorumlu olmayacaktır.

 LİMONMENÜ sağladığı hizmet gereğince aracı hizmet sağlayıcı konumunda olması sebebiyle ürünlerin içerikleri hakkında bilgilerin iletilmesi tamamen üye işyerlerinin sorumluluğundadır. Bu bakımdan  LİMONMENÜ’nin alerjen ürünlere ilişkin bildirim yapma yükümlülüğü de bulunmamaktadır. Üye işyerleri tarafından sağlanan ürünlerin alerjen madde içermediğini  LİMONMENÜ garanti etmemektedir.

 LİMONMENÜ, kullanıcılar tarafından iletilen şikayetlerde şikayete konu siparişe ilişkin şikayeti gösterir fotoğraf talep edebilecektir.

 LİMONMENÜ kullanıcılarına  LİMONMENÜ siparişlerinde kullanılmak üzere kupon tanımlaması yapabilecektir. Ayrıca indirim ve promosyon sunma hakkı da saklıdır. Kuponlar geçerlilik sürelerine ve kullanım şartlarına tabi olabilirler.  LİMONMENÜ önceden haber vermeksizin herhangi bir kuponun kullanımını geçersiz kılma, sonlandırma, koşullarında değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Kuponların kullanılabileceği üye işyerlerinin kapsamı  LİMONMENÜ tarafından belirlenebilecektir.

 LİMONMENÜ tarafından, kullanıcılara siparişin doğrudan siparişin oluşturulduğu üye işyerinden alınmasına ilişkin olanak tanınabilecektir. Bu durumda üye işyeri tarafından yaşanan gecikmelerden, ürünlerin hasar görmesinden, ürünlerin kalitesinden ve benzeri hallerden  LİMONMENÜ sorumlu olmayacaktır.

6. Kullanım Amacı

Kullanıcı,  LİMONMENÜ Platformları üzerinden verilen tüm siparişlerin, yapılan tüm alışverişlerin kişisel kullanım amaçlı olduğunu, bunların tekrar satış amaçlı olmadığını kabul eder.

7. Ödeme

Kullanıcı,  LİMONMENÜ Platformu üzerinden verdiği siparişin ücretini,  LİMONMENÜ Platformundan ilgili üye işyerinin sunduğu seçenekler arasından sipariş verirken seçtiği şekilde teslim esnasında ödeyebilir. Kullanıcı ayrıca Online Ödeme Yöntemi kullanarak banka kartı, kredi kartı veya benzer bir ödeme aracı ile diğer ödeme sistemleri, çeşitli ödeme fonksiyonları vasıtasıyla anında online ödeme de yapabilir.

Online Ödeme Yöntemi seçeneği kullanılarak yapılan ödemelerde, kartın hamili haricinde bir başkası tarafından hukuka aykırı şekilde kullanılması halinde 23.02.2006 tarihli 5464 sayılı Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu ve 10.03.2007 tarihli ve 26458 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Banka Kartları ve Kredi Kartları Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre işlem yapılır.

Online Ödeme Yöntemi ile ödemesi yapılmış siparişlerde, sipariş karşılığı fiş/fatura  LİMONMENÜ tarafından değil siparişi alan üye işyeri tarafından düzenlenir. Online Ödeme Yöntemi kullanılarak verilen siparişlerde,  LİMONMENÜ, sipariş edilen ürünlere ilişkin bedelleri üye işyerlerinin nam ve hesabına kullanıcıdan tahsil etmek için üye işyerleri tarafından münhasır olarak yetkilendirilmiştir.

Kullanıcı, Online Ödeme Yöntemi kullanılarak verilen siparişlerde ödemeyi  LİMONMENÜ’ne yapmakla ödeme yükümlülüklerini ifa etmiş olmaktadır.

Kullanıcılar  LİMONMENÜ tarafından kendilerine teslim edilecek olan ve online ödeme yöntemi, kapıda kredi kartı/banka kartıyla ödeme yöntemi, kapıda nakit ödeme yöntemi dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere her türlü ödeme yöntemiyle gerçekleşen siparişlerde,  LİMONMENÜ, sipariş edilen ürünlere ilişkin bedelleri üye işyeri nam ve hesabına kullanıcılardan tahsil etmek için münhasır olarak yetkilendirilmiştir. Kullanıcılar,  LİMONMENÜ tarafından kendilerine teslim edilen siparişlerde ödemeyi online ödeme yöntemi, kapıda kredi kartı/banka kartıyla ödeme yöntemi, kapıda nakit ödeme yöntemi dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere her türlü ödeme yöntemiyle yapmakla, üye işyerine ve  LİMONMENÜ’ne karşı ödeme yükümlülüklerini ifa etmiş olmaktadırlar.

 LİMONMENÜ kendi takdirine bağlı olarak herhangi bir zamanda ek ödeme yöntemleri sunma ve/veya mevcut ödeme yöntemlerini kaldırma hakkını saklı tutar.

Kullancı,  LİMONMENÜ’nden vereceği siparişleri daha kolay ve hızlı verebilmek adına kredi kartı bilgilerinin saklanmasına onay verebilir. Bu durumda kullanıcının kredi kartı bilgileri üçüncü taraf ödeme hizmeti sağlayıcıların altyapısında saklanacaktır.

8. Ürün Teslimatı

Üye işyerleri tarafından yapılan ürün teslimatı sürecinde kullanıcı,  LİMONMENÜ Platformlarında seçtiği ilgili adreste bulunamaz ise (kullanıcı tarafından hatalı adres bilgisi verilmesi de dahil olmak üzere) kullanıcının siparişi kesinlikle başka bir adrese bırakılmayacaktır. Bu durumda kullanıcı kendisinin bulunmadığı bir adrese sipariş vermiş olduğu için doğacak kanuni yükümlülükleri kabul etmek durumundadır.

9. Ücret İadesi

Online Ödeme Yöntemi ile ödemesi yapılmış siparişlerle sınırlı olmak üzere kullanıcıya ücret iadesi ancak aşağıdaki hallerde yapılabilecektir:

Kullanıcı adresinin sipariş verilen üye işyerinin gönderim alanı dışında olması nedeniyle siparişin zorunlu iptali;

Siparişin ilgili üye işyerine iletilememesi nedeniyle siparişin zorunlu iptali;

Üye işyeri tarafından siparişin hazırlanmadığı veya siparişin hazırlanmış olmasına rağmen üye işyerinin iptal işlemini onaylamış olduğu hallerde kullanıcı talebi üzerine siparişin iptali;

Siparişin bir kısmının veya tamamının üye işyerinde mevcut olmaması nedeniyle siparişin kısmen veya tamamen zorunlu iptali;

Sipariş edilen üründen memnun kalınmaması nedeniyle ilgili üye işyerinin onayının alınmasının akabinde yapılan sipariş iptali;

Sipariş edilen ürünün teslimatının gecikmesi durumunda ilgili üye işyerinin onayı üzerine yapılan iptal.

Ücret iadesi, kullanıcının ödeme yapmış olduğu kredi kartına yansıması işlem yapılan bankanın prosedürüne göre değişiklik göstermektedir. Online kredi kartı ile verilen siparişlerde ücret iadesi kullanıcı seçimine göre cüzdan hesabına da aktarılabilmektedir.

İptale konu siparişe ilişkin ilgili üye işyeri tarafından bir fiş veya fatura düzenlemiş ve kullanıcıya teslim edilmiş ise ilgili üye işyeri görevlisine fiş/faturanın iadesi gerekmektedir.

 LİMONMENÜ, yalnızca Kullanıcıdan kaynaklanan sebeplerden dolayı (örneğin kullanıcının evde olmaması, yanlış adres bilgisi vermesi, siparişi teslim almaması gibi) ücret iadesi yapmama hakkını saklı tutar.

Online Ödeme Yöntemi dışındaki ödeme vasıtaları ile ödemesi yapılmış siparişlerde ücret iadesi,  LİMONMENÜ’nin bünyesinde bulundurduğu üye işyerleri tarafından doğrudan yapılmaktadır.  LİMONMENÜ, aracı hizmet sağlayıcı olması sebebi ile üye işyerleri tarafından yapılacak ürün iadesi koşullarına ilişkin olarak doğabilecek anlaşmazlıklarda hiçbir sorumluluk kabul etmemektedir.

10. Fikri Mülkiyet Hakları

 LİMONMENÜ Platformlarının tasarımı, yazılımı, alan adı ve bunlara ilişkin olarak  LİMONMENÜ tarafından oluşturulan her türlü marka, tasarım, logo, ticari takdim şekli, slogan ve diğer tüm içeriğin her türlü fikri mülkiyet hakkı ile  LİMONMENÜ'nin mülkiyetindedir.

Kullanıcı,  LİMONMENÜ’nin veya bağlı şirketlerinin mülkiyetine tabi fikri mülkiyet haklarını  LİMONMENÜ'nin izni olmaksızın kullanamaz, paylaşamaz, dağıtamaz, sergileyemez, çoğaltamaz veya bunlardan türemiş çalışmalar yapamaz.

Kullanıcının, üçüncü kişilerin veya  LİMONMENÜ'nin fikri mülkiyet haklarını ihlal edecek şekilde davranması halinde, Kullanıcı,  LİMONMENÜ'nin ve/veya söz konusu üçüncü kişinin tüm doğrudan ve dolaylı zararları ile masraflarını tazmin etmekle yükümlüdür.

Kullanıcı,  LİMONMENÜ Platformu veya ona bağlı olarak geliştirilen sistem ve uygulamalarda yer alan hizmetleri kötüye kullanmayacağını ve bu sistemi kullanan diğer kullanıcıların haklarını ihlal eden nitelikte veya zarar veren hiçbir davranışta bulunmayacağını ve söz konusu kötüye kullanım neticesinde  LİMONMENÜ’nin veya ilgili kullanıcının uğrayacağı tüm zararlardan sorumluluğun tamamen kendisine ait olduğunu ve böyle bir kullanımın tespit edilmesi halinde  LİMONMENÜ’nin bu kullanıcının ilgili hizmetteki hesabını ya da hesabının kullanıcı adı, profil fotoğrafı ve benzeri kısımlarını kapatma veya limitleme veya  LİMONMENÜ üyeliğini sona erdirme hakkının bulunduğunu kabul etmektedir.

Kullanıcı,  LİMONMENÜ Platformlarına eklenecek kullanıcı adları, fotoğraflar, yazışmalar, konu başlıkları ve rumuzların genel ahlak, görgü ve hukuk kurallarına uygun olmasını; politik mesajlar içermemesini; ve söz konusu ibareler, yazışmalar ve fotoğraflar ile ilgili tüm yayımlama, işleme ve çoğaltma, yayma, temsil, işaret, ses ve/veya görüntü nakline yarayan araçlarla umuma iletim, üçüncü kişilere devir ve temlik hakları dâhil olmak üzere 5846 sayılı ve 5.12.1951 tarihli Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’nda sayılan tüm mali hakların  LİMONMENÜ’ne devredildiğini kabul etmektedir.

Kullanıcı, tehdit edici, ahlak dışı, ırkçı, Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına, uluslararası anlaşmalara aykırı, politik mesajlar içeren, 3. kişilerin fikri veya sınai mülkiyet haklarını ihlal eder nitelikte kullanıcı adı, fotoğraf ve rumuz kullanmamayı; mesaj veya yorum göndermemeyi kabul etmektedir.

Kullanıcı,  LİMONMENÜ hizmetlerini kullandığında ileri sürdüğü şahsi fikir, düşünce, ifade,  LİMONMENÜ ortamına eklediği dosyaların, gönderdiği kişisel bilgilerinin sorumluluğunun kendisine ait olduğunu ve üye işyeri ile kullanıcı arasında oluşabilecek ihtilaflar dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere  LİMONMENÜ'nin bu dosyalardan dolayı hiçbir şekilde sorumlu tutulamayacağını,  LİMONMENÜ’nin bu görüş ve düşünceleri yayımlayıp, yayımlamamakta serbest olduğunu ayrıca bu görüş ve yorumları moderatörler aracılığıyla düzenleyip, imla hatalarını düzeltme hakkı bulunduğunu, kullanıcı görüşlerinin  LİMONMENÜ ile hiçbir bağlantısının olmadığını ve beyan edeceği fikir ve görüşler nedeniyle üçüncü kişilerin/üye işyerlerinin uğrayabileceği zararlardan ve üçüncü kişilerin/üye işyerlerinin beyan edeceği fikir ve görüşler nedeniyle kullanıcının uğrayabileceği zararlardan dolayı herhangi bir sorumluluğu bulunmadığını kabul etmektedir.

 LİMONMENÜ’nde yer alan ürünlere ilişkin görseller açıklama amaçlı olup gerçeklerinden farklılık gösterebilecektir.

Kullanıcının ürettiği ve yayınlanmak üzere kendi iradesiyle sisteme yüklediği (örneğin kullanıcı resimleri, panoya eklediği mesaj, şiir, haber, dosya gibi) bilgi, belge, yazılım, tasarım, grafik vb. eserlerin her türlü yazılı ve görsel mecrada yayınlanma, işleme, sosyal medya ağlarında paylaşma ve/veya  LİMONMENÜ sistemi içinde  LİMONMENÜ tarafından uygun görülecek başka bir adrese taşıma veya kendi takdirinde olmak üzere internet sitesinden kaldırma haklarına sahiptir. Yayınlanan bu bilgilerin başka kullanıcılar tarafından kopyalanması, işlenmesi ve/veya yayınlanması ihtimal dâhilindedir. Bu hallerde kullanıcı,  LİMONMENÜ'nden hiçbir telif ücreti talep etmeyecektir.

11. Bilgilerin Saklanması ve İspat Yükümlülüğü

 LİMONMENÜ Platformlarında kayıtlı kullanıcı bilgileri, siparişleri, yorum/değerlendirmeleri vb. tabi olduğu ilgili mevzuat uyarınca belirlenen sürelerle veri mevzuatına uygun şekilde saklanır. İşbu Sözleşme’nin ifasından doğacak her türlü uyuşmazlıkta  LİMONMENÜ Platformlarında saklanan veriler ile kullanıcı kayıtları bağlayıcı ve kesin delil teşkil eder.

12. Uygulanacak Hukuk ve Yetkili Mahkeme

İşbu Sözleşme Türkiye Cumhuriyeti Kanunlarına tabidir. Sözleşme’nin ifasından doğabilecek her türlü uyuşmazlığın çözümünde İstanbul Merkez Mahkemeleri ve İcra Müdürlükleri yetkilidir.

13. Mücbir Sebep

Taraflar, öngöremedikleri ve önleyemedikleri ve Sözleşme’den doğan edimlerini direkt olarak etkileyen yangın, isyan, deprem, su baskını, grev, salgın hastalık, sokağa çıkma yasakları, savaş, iç savaş, yasal düzenlemeler nedeniyle bu Sözleşme hükümleri gereği ifa ve ikmal etmek zorunda olduğu sorumluluklarını yerine getirememesi durumunda sorumlu olmayacak ve anılan mücbir sebeplere maruz kalan tarafın yükümlülüklerini ifa etmekteki gecikmesi Sözleşme’nin feshine gerekçe sayılmayacaktır. Bu durumda tarafların yükümlülüklerini yerine getirme görevi mücbir sebebin ortadan kalkması anına kadar askıya alınacaktır.

14. Yürürlük

İşbu Sözleşme, kullanıcının  LİMONMENÜ’ne üye olmasından itibaren yürürlüğe girerek kullanıcının üyeliği devam edene kadar yürürlükte kalacak ve taraflar arası hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecektir.

15. Fesih

Taraflar işbu Sözleşme’yi diledikleri zaman sona erdirebileceklerdir. Sözleşme’nin feshi halinde Taraflar fesih tarihine kadar doğmuş olan hak ve borçları karşılıklı olarak ifa edeceklerdir.